Nhà Sản phẩmNhiên liệu Injector Nozzle

0 433 271 775 kim phun diesel Nhiên liệu Injector trong hệ thống kiểm tra độ chính xác cao

0 433 271 775 kim phun diesel Nhiên liệu Injector trong hệ thống kiểm tra độ chính xác cao

  • 0 433 271 775 kim phun diesel Nhiên liệu Injector trong hệ thống kiểm tra độ chính xác cao
0 433 271 775 kim phun diesel Nhiên liệu Injector trong hệ thống kiểm tra độ chính xác cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: ADMTECK
Số mô hình: P Series Nozzle
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100
Giá bán: 1-50USD
chi tiết đóng gói: gói trung lập hoặc gói thương hiệu hoặc theo yêu cầu
Thời gian giao hàng: hai tuần
Điều khoản thanh toán: TT, Weston Union, L / C
Khả năng cung cấp: 1000Piece / Pieces Quý
Tiếp xúc
Chi tiết sản phẩm
BOSCH NO.: 0 433 271 775 Certifiion: CE
DẤU: DLLA124S1001 tài liệu: Thép
Tên sản phẩm: Nhiên liệu Injector Nozzle tính năng: độ chính xác cao
Điểm nổi bật:

diesel phun vòi phun

,

vòi phun Common Rail

0 433 271 775 kim phun diesel Nhiên liệu Injector trong hệ thống kiểm tra độ chính xác cao

Sự miêu tả:

P Series vòi phun

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

1

0 433 171 159

DLLA 134 P180

33

DLLA 143 P254

2

DLLA 134 P186

34

0 433 171 041

DLLA 143 P40

3

0 433 171 265

DLLA 134 P372

35

0 433 171 092

DLLA 143 P96

4

DLLA 134 P604

36

DLLA 143 PN265

5

DLLA 134 P007

37

0 433 171 130

DLLA 144 P144

6

0 433 171 200

DLLA 135 P250

38

0 433 171 174

DLLA 144 P184

7

DLLA 138 P403

39

0 433 171 323

DLLA 144 p49

số 8

DLLA 139 P167

40

DLLA 145 P263

9

DLLA 139 P287

41

DLLA 145 P265

10

9 430 084 737

DLLA 139 P288

42

DLLA 145 P300

11

9 430 084 738

DLLA 139 P289

43

0 433 171 317

DLLA 145 P439

12

9 430 084 737

DLLA 139 P004

44

DLLLA 145 P477

13

9 430 084 738

DLLA 139 P005

45

DLLA 145 PN606

14

0 433 171 467

DLLA140 P134

46

DLLA 145 P310

15

DLLA 140 P271

47

DLLA 145 P309

16

0 433 171 220

DLLA 140 P305

48

DLLA 145 P030

17

105017-0130

DLLA 140 PN013

49

DLLA 145 P115

18

DLLA 140 PN103

50

DLLA 145 P366

19

DLLA 140 PN003

51

DLLA 145 P129

20

0 433 171 372

DLLA 140 P518

52

DLLA 145 P882

21

DLLA 140 PN311

53

DLLA 145 P014

22

105017-0030

DLLA 140 PN003

54

DLLA 145 P001

23

0 433 171 467

DLLA 140 P629

55

0 433 171 159

DLLA 145 P681

24

0 433 171 371

DLLA 140 P517

56

DLLA 145 P574

25

DLLA 140 P072

57

DLLA 145 P119

26

DLLA 141 P522

58

DLLA 145 P606

27

DLLA 142 P73

59

DLLA 145 P311

28

DLLA 142 P517

60

0 433 171 137

DLLA 146 P154

29

0 433 171 084

DLLA 142 P87

61

DLLA 146 P164

30

DLLA 142 P221

62

0 433 171 149

DLLA 146 P166

31

DLLA 143 P126

63

DLLA 146 P667

32

DLLA 143 P253

64

DLLA 146 PN055

P Series vòi phun

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

65

105017-0550

DLLA 146 PN505

97

DLLA 150 P35

66

DLLA 147 P658

98

DLLA 150 P104

67

DLLA 147 P680

99

0 433 171 032

DLLA 150 P314A1

68

DLLA 147 P008

100

0 433 171 231

DLLA 150 P326

69

0 433 171 134

DLLA 148 P149

101

DLLA 150 P354A1

70

DLLA 148 P021

102

0 433 171 040

DLLA 150 P39

71

DLLA 148 P694

103

0 433 171 041

DLLA 150 P40

72

DLLA 148 P023

104

0 433 171 300

DLLA 150 P421

73

DLLA 148 P153

105

0 433 171 043

DLLA 150 P43

74

DLLA 148 P054

106

DLLA 150 P448

75

DLLA 148 P170

107

0 433 171 190

DLLA 150 P232

76

DLLA 150 P007

108

DLLA 150 P264

77

0 433 171 098

DLLA 150 P010

109

DLLA 150 P451

78

1 05017-0880

DLLA 150 PN088

110

0 433 171 052

DLLA 150 P52

79

0 433 171 098

DLLA 150 P105

111

0 433 171 057

DLLA 150 P57

80

0 433 171 100

DLLA 150 P110

112

0 433 171 405

DLLA 150 P552

81

9 430 084 708

DLLA 150 P112

113

0433171059

/ 093400-5590

DLLA 150 P59

82

0 433 171 104

DLLA 150 P115

114

DLLA 150 P602

83

9 430 084 711

DLLA 150 P129

115

DLLA 150 P61

84

0 433 171 118

DLLA 150 P130

116

0 433 171 071

DLLA 150 P71

85

0 433 171 121

DLLA 150 P133

117

0 433 171 117

DLLA 150 P91

86

0 433 171 131

DLLA 150 P145

118

DLLA 150 P975

87

DLLA 150 P174

119

105017-0560

DLLA 150 PN056

88

0 433 171 156

DLLA 150 P177

120

NP-DLLA 150 PN088

89

0 433 171 157

DLLA 150 P178

121

105017-0090

DLLA 150 PN009

90

0 433 171 158

DLLA 150 P179

122

105017-0140

DLLA 150 PN014

91

0 433 171 171

DLLA 150 P205

123

DLLA 150 PN021

92

0 433 171 176

DLLA 150 P214A1

124

DLLA 150 P172

93

0 433 171 182

DLLA 150 P224A1

125

DLLA 150 P068

94

0 433 171 023

DLLA 150 P22

126

DLLA 150 P069

95

0 433 171 031

DLLA 150 P30

127

DLLA 150 P700

96

0 433 171 032

DLLA 150 P31

128

DLLA 150 P585

P Series vòi phun

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

129

DLLA 150 P082

161

105017-0630

DLLA 152 PN063

130

DLLA 150 P126

162

105017-0880

DLLA 152 PN088

131

0 433 171 150

DLLA 150 P011

163

105017-1010

DLLA 152 PN101

132

0 433 171 156

DLLA 150 P167

164

105017-1770

DLLA 153 P034

133

DLLA 150 P070

165

105017-1780

DLLA 153 P035

134

0 433 171 104

DLLA 150 P018

166

DLLA 153 P820

135

DLLA 150 PF51Q

167

DLLA 153 PN152

136

DLLA 150 PF52Q

168

DLLA 153 PN178

137

DLLA 150 P100

169

DLLA 153 P162

138

DLLA 150 P959

170

DLLA 153 PN177

139

DLLA 150 P958

171

105017-0680

DLLA 154 P001

140

DLLA 150 P960

172

105017-1160

DLLA 154 P002

141

DLLA 150 P9966

173

DLLA 154 P114

142

DLLA 150 PV29J

174

0 433 171 172

DLLA 154 P206

143

DLLA 150 P224

175

DLLA 154 P983

144

0433171025

/ 093400-5240

DLLA 150 P24

176

105017-0050

/ 9432610161

DLLA 154 PN005

145

0 433 171 021

DLLA 150 P20

177

105017-0060

/ 9432610268

DLLA 154 PN006

146

DLLA 150 P957

178

105017-0070

/ 9432610027

DLLA 154 PN007

147

CDLLA 150 P947

179

105017-0490

DLLA 154 PN049

148

0 433 171 150

DLLA 150 P001

180

105017-0610

DLLA 154 PN061

149

093400-5770

DLLA 150 P77

181

105017-0620

DLLA 154 PN062

150

0 433 171 380

DLLA 150 P205W

182

105017-0640

DLLA 154 PN064

151

DLLA 151 P133

183

105017-0680

DLLA 154 PN068

152

DLLA 151 PV291

184

105017-1160

DLLA 154 PN116

153

DLLA 152 P285

185

105017-6400

DLLA 154 PN640

154

DLLA 152 P045

186

DLLA 154 P025

155

DLLA 152 P60

187

DLLA 154 PN186

156

DLLA 152 P69

188

DLLA 154 P204W

157

105017-0090

DLLA 152 PN009

189

DLLA 154 P332

158

105017-0140

DLLA 152 PN014

190

DLLA 154 PN0171

159

DLLA 152 PN045

191

DLLA 154 P089140P629

160

105017-0490

DLLA 152 PN049

192

DLLA 154 P018

P Series vòi phun

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

193

DLLA 154 P089

225

0 433 171 205

DLLA 155 P273

194

DLLA 154 P171

226

0 433 171 206

DLLA 155 P274

195

9 430 048 742

227

0 433 171 208

DLLA 155 P277

196

DLLA 154 P606

228

0 433 171 103

DLLA 155 P324

197

0 433 171 381

DLLA 154 P206W

229

DLLA 155 P179

198

0 433 171 103

DLLA 155 P114

230

DLLA 155 P180

199

0 433 171 104

DLLA 155 P115

231

DLLA 155 PN310

200

105017-1180

DLLA 155 PN118

232

DLLA 155 P140

201

0 433 171 113

DLLA 155 P125

233

0 433 171 204

DLLA 155 P270

202

0 433 171 123

DLLA 155 135

234

DLLA 155 PN277

203

DLLA 155 P16

235

DLLA 155 PN200

204

093400-5081

DLLA 155 P18A

236

0 433 171 123

DLLA 155 P019

205

0 433 171 006

DLLA 155 P5

237

DLLA 155 PN325

206

0 433 171 074

DLLA 155 P74

238

0 433 171 204

DLLA 155 P137

207

093400-5810

DLLA 155 P84

239

0 433 171 408

DLLA 155 P138

208

0 433 171 408

DLLA 155 P556

240

0 433 171 325

DLLA 155 P139

209

0 433 171 325

DLLA 155 P451

241

0 433 171 205

DLLA 155 P024

210

0 433 171 322

DLLA 155 P447

242

0 433 171 208

DLLA 155 P003

211

0 433 171 188

DLLA 155 P230

243

DLLA 156 PN121

212

DLLA 155 PN053

244

DLLA 156 PN275

213

DLLA 155 PN202

245

DLLA 157 P020

214

DLLA 155 P84

246

DLLA 158 PN104

215

DLLA 155 P973

247

DLLA 158 PN298

216

DLLA 155 P974

248

105017-2090

DLLA 158 PN209

217

NP-DLLA 1558PN118

249

0 433 171 329

DLLA 158 P456

218

0 433 171 170

DLLA 155 P223

250

DLLA 158 P691

219

0 433 171 177

DLLA 155 P215

251

DLLA 158 P729

220

DLLA 155 P131

252

DLLA 158 P730

221

DLLA 155 PN276

253

105017-0740

/ 093400-5030

DLLA 160 P3

222

DLLA 155 P18

254

0 433 171 010

DLLA 160 P9

223

NP-DLLA155PK107

255

093400-5500

DLLA 160 P50

224

DLLA 155 F151

256

105017-0100

DLLA 160 PN010

P Series vòi phun

,

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

KHÔNG.

BOSCH NO. DENSO NO. ZEXEL NO.

DẤU

257

DLLA 160 PN070

289

DSLA 150 P522

258

DLLA 160 P85W

290

DSLA 155 P276

259

DLLA 160 P201

291

DSLA 145 P311

260

DLLA 160 PN135

292

DSLA 145 P267

261

105017-0850

DLLA 160 PN085

293

DSLA 145 P631

262

KP-DLLA160PN141A086

294

0 433 175 048

DSLA 145 P001

263

KP-DLLA160PN141A285

295

DSLA 148 P01

264

105017-1410

DLLA 162 PN141

296

DSLA 146 P208

265

105017-1590

DLLA 163 PN159

297

DSLA 152 P829

266

093400-5030

DLLA 164 P3

298

DSLA 148 P575

267

0 433 171 057

DLLA 166 P57

299

DSLA 153 P820

268

0 433 171 082

DLLA 167 P85

300

DSLA 150 PN924

269

0 433 171 010

DLLA 168 P9

301

DSLA 154 P018

270

DLLA 168 P426

302

,,

,;

271

105017-1090

DLLA 169 PN109

303

272

DLLA 143 P419

304

273

0 433 175 114

DSLA 134 P007

305

274

0 433 175 114

DSLA 134 P604

306

275

0 433 175 079

DSLA 135 P005

307

276

0 433 175 114

DSLA 140 P305

308

277

0 433 175 140

DSLA 145 P014

309

278

0 433 175 048

DSLA 145 P300

310

279

0 433 175 076

DSLA 145 P462

311

280

0 433 175 078

DSLA 145 P464

312

281

0 433 175 074

DSLA 150 P448

313

282

0 433 175 005

DSLA 155 P104

314

283

0 433 175 140

DSLA 145 P681

315

284

DSLA 153 P009

316

285

DLLA 153 P035

317

286

DSLA 150 PN12B

318

287

DSLA 155 P529

319

288

0 433 175 039

DSLA 155 P721

320

Lợi thế cạnh tranh:

Sản xuất 1. tốc độ cao

2. Chuyên nghiệp trong lĩnh vực phụ tùng ô tô

Cuộc sống 3. Long-dịch vụ

4. Tuyệt vời chất lượng

5. tốt sau khi dịch vụ

Hồ sơ công ty

1. Chúng tôi có 10 năm lịch sử trong sản xuất các bộ phận phun nhiên liệu.

2. Chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất máy bơm nhiên liệu phun, kim phun nhiên liệu, bộ phận chính xác của hệ thống nhiên liệu, chẳng hạn như vòi phun, pittông, van phân phối, đầu cánh quạt được sử dụng trên xe buýt chở khách, xe tải, máy kéo, máy nông nghiệp và đào đất, công cụ văn phòng phẩm và hàng hải .

Thiết bị 3. Chúng tôi đã tiên tiến và kỹ thuật, máy móc kiểm tra đầy đủ, khả năng kỹ thuật rất mạnh. .

4. chúng tôi có quy mô sản xuất lớn và quản lý hiện đại.

5. Sản phẩm của chúng tôi thưởng thức bán hàng tốt ở Mỹ, châu Âu, châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á và Đông Á. Hơn nữa, chúng tôi có một danh tiếng tốt với khách hàng của chúng tôi.

6. Hơn nữa chúng tôi có nhiều loại bao bì, như sáp, nylon, hộp màu sắc và chất liệu khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nhanh Chi tiết:


1) Được bán bởi nhà máy trực tiếp, chất lượng tốt với giá cả hợp lý
2) Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các yếu tố con dấu cao su chế hòa khí
3) Chúng tôi có thể sản xuất và đóng gói nó theo yêu cầu của bạnchúng tôi có nhiều chất lượng phạm vi của từng hạng mục, và hoan nghênh cuộc điều tra và liên hệ với chúng tôi.
Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm này, Để phục vụ bạn tốt hơn, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên bộ phận của bạn, OEM, Số lượng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá tốt nhất và chúng tôi sẽ trả lời bạn vào thời gian sớm nhất của chúng tôi, cảm ơn bạn
Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh với các bộ phận máy móc như phun nhiên liệu common rail, bơm nhiên liệu, vòi phun, van điều khiển, sửa chữa bộ, cảm biến và như vậy. Bao gồm các sản phẩm nổi tiếng trên thế giới như Denso, Delphi, CUMMINS, SIEMENS, ZEXEL và như vậy, mà tất cả đều là bản gốc.
Chúng tôi đã chiếm một phạm vi rộng lớn của thị trường và các sản phẩm của chúng tôi đã được bán cho nhiều nước trên thế giới đặc biệt là nóng sang Nga, Úc, Mỹ, Mexico, Brazil, Peru, Chile, Ấn Độ, châu Phi, Argentina, Ukraina, Ba Lan, Sudan , Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Iran, Honduras, vv


Chi tiết liên lạc
WUXI ADM TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

Người liên hệ: Yu Jing Guo

Tel: +8615061792587

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi
Sản phẩm khác
Common thử nghiệm thiết bị đường sắt

ADM8725 Thiết bị kiểm tra hệ thống đường ray chung, dùng để kiểm tra các máy phun và máy bơm đường ống thông dụng khác nhau

18.5KW 2000Bar Hệ thống đường ray chung Hệ thống thử nghiệm để thử nghiệm các loại máy bơm và bơm đường trục thông thường khác nhau

ADM825,2500Bar, 15 / 18,5 / 22Kw, Băng ghế thử nghiệm hệ thống đường ray chung

ADM8725, Thiết bị thử nghiệm đường ray chung, Đối với BOSCH / DENSO / DELPHI / CUMMINS / ERPILLAR Máy phun và máy bơm,,

Common Rail Cuốn Injector thử nghiệm

Thử nghiệm Đường ống thử nghiệm chung, với các dữ liệu thử nghiệm lớn, để thử các bộ phận xi lanh thông thường khác nhau

BOSCH, DELPHI, DELPHI Thử nghiệm Đường ống thử nghiệm Đường sắt thông thường, để thử nghiệm các đầu phun đường ray khác nhau

Băng thử nghiệm HEUI, 4KW, Thao tác trên màn hình cảm ứng, in kết quả thử nghiệm.

Kiểm tra kim phun đường ray thông thường khác nhau, kiểm tra rò rỉ và đánh giá tình trạng, lưu lượng kế

Nhiên liệu bơm Test Bench

ADM720 cơ sở nhiên liệu Bơm Test Bench Để thử nghiệm các loại bơm khác nhau

ADM600, Máy kiểm tra cơ học bơm nhiên liệu, Sáu loại công suất đầu ra cho tùy chọn, để thử nghiệm các máy bơm nhiên liệu khác nhau

ADM700, Máy kiểm tra bơm nhiên liệu, để kiểm tra máy bơm nhiên liệu, sáu loại công suất ra cho tùy chọn

ADM EUI / EUP Tester (không có băng thử), để kiểm tra EUI / EUP, bao gồm Cambox & Controller & các phụ kiện cụ thể

Yêu cầu báo giá
Chính sách bảo mật | Trung Quốc tốt chất lượng Common thử nghiệm thiết bị đường sắt nhà cung cấp. © 2014 - 2022 commonrail-testbench.com. All Rights Reserved.